The Hunger Project

The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom till 2030. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

The Hunger Project jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. Vad som krävs för att avskaffa hunger skiljer sig från land till land. Nyckelfrågan är alltid: Vad saknas? Tre grundkomponenter avgör om vi tillsammans ska kunna skapa hållbara förändringar effektivt: social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter.

Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen.

Totalt har The Hunger Project ca 380 medarbetare, varav merparten arbetar i  programländerna och är lokalt anställda. Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde The Hunger Project program ut till totalt 20,6 miljoner människor i ca 24 400 samhällen under 2014.

The Hunger Project har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

18 678 617

Insamlat under 2018 (KR)

22 973 000

Insamlat under 2017 (KR)

20 444 000

Insamlat under 2016 (KR)

18 375 000

Insamlat under 2015 (KR)

19 578 000

Insamlat under 2014 (KR)

16 615 000

Insamlat under 2013 (KR)

14 600 000

Insamlat under 2012 (KR)

12 388 000

Insamlat under 2011 (KR)

9 343 000

BG: 901-99 77
PG: 901997-7
Besöksadress Stockholm: c/o Googol, Floragatan 13, 114 31 Stockholm
Besöksadress Malmö: c/o ÖresundCity, Östra Rönneholmsvägen 7, 211 47 Malmö
Besöksadress Göteborg: c/o World Trade Center Göteborg, Mänssans gata 18, 412 51 Göteborg
Postadress: Stiftelsen Hungerprojektet, Box 3258, 103 65 Stockholm

Flera medlemmar