The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation är en svensk ideell oberoende organisation som grundades 2010 för att öka medvetandet, samla in pengar samt agera tillsammans med djur- och naturbevarandeprojekt världen över.

Syftet med The Perfect World Foundation är att vidta åtgärder för ökad medvetenhet, kunskap och förståelse för kritiska miljö och djursituationer samt att stötta ekonomiskt för att bevara hotade arter och naturområden. Insamlingar görs via medlemskap, donationer och olika event världen över med 100 % transparens.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

932 509

Insamlat under 2017 (KR)

743 999

Insamlat under 2016 (KR)

138000

Insamlat under 2015 (KR)

85 666

BG: 900-38 80
PG: 900388-0
Besöks- och postadress: Kungsgatan 48 A, 411 15 Göteborg

Flera medlemmar