Unicef Sverige

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. Vi arbetar i 190 länder på uppdrag av FN för att reglerna i barnkonventionen ska följas.

I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att alla barn i hela världen ska få allt som de har rätt till för att kunna överleva och utvecklas.

Vi förhandlar med beslutsfattare, har ständig katastrofberedskap och hjälper till långsiktigt med det mest grundläggande under barnens uppväxt – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. Som till exempel rent vatten, vaccin, hälsovård, bra näring, skola samt skydd mot våld, övergrepp och aids. Vårt arbete finansieras helt av frivilliga bidrag.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

664 454 000

Insamlat under 2018 (KR)

818 960 467

Insamlat under 2017 (KR)

805 107 000

Insamlat under 2016 (KR)

792 776 000

Insamlat under 2015 (KR)

670 419 000

Insamlat under 2014 (KR)

670 050 202

Insamlat under 2013 (KR)

652 704 901

Insamlat under 2012 (KR)

506 463 147

Insamlat under 2011 (KR)

476 644 000

BG: 902-0017
PG: 902001-7
Besöksadress: S:t Eriksgatan 46 C