Världsnaturfonden WWF

Med närmare fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100 länder. WWF är oberoende och partipolitiskt obundet.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.

Miljöproblemen känner inga gränser. Därför arbetar WWF lokalt med ett globalt perspektiv.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

439 959 000

Insamlat under 2018 (KR)

331 741 000

Insamlat under 2017 (KR)

330 654 000

Insamlat under 2016 (KR)

312 260 000

Insamlat under 2015 (KR)

297 174 000

Insamlat under 2014 (KR)

282 100 000

Insamlat under 2013 (KR)

215 800 000

Insamlat under 2012 (KR)

204 500 000

Insamlat under 2011 (KR)

141 300 000

BG: 901-9746
PG: 901974-6
Postadress: Ulriksdals Slott, 170 81 Solna

Flera medlemmar