Vi-skogen

Vi-skogen arbetar med stöd till bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Vi-skogens vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv.

Genom utbildning och rådgivning i metoden agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans kan familjernas produktion och inkomster öka. Effekterna av klimatförändringarna mildras och trädplantering minskar böndernas sårbarhet.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

67 463 624

Insamlat under 2018 (KR)

73 711 894

Insamlat under 2017 (KR)

69 307 258

Insamlat under 2016 (KR)

64 100 000

Insamlat under 2015 (KR)

52 703 496

Insamlat under 2014 (KR)

45 269 456

Insamlat under 2013 (KR)

44 738 630

Insamlat under 2012 (KR)

42 160 919

Insamlat under 2011 (KR)

32 319 914

PG: 900508-3
Besöksadress: Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm

Flera medlemmar