WaterAid

WaterAid är en internationell organisation med visionen om en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet.

WaterAid arbetar idag i 27 länder världen över med konkret bistånd och påverkansarbete. Sedan starten 1981 har 21 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

66 325 861

Insamlat under 2018 (KR)

49 664 304

Insamlat under 2017 (KR)

79 108 724

Insamlat under 2016 (KR)

45 797 000

Insamlat under 2015 (KR)

45 797 599

Insamlat under 2014 (KR)

20 157 263

Insamlat under 2013 (KR)

64 267 900

Insamlat under 2012 (KR)

14 774 267

Insamlat under 2011 (KR)

16 500 000

BG: 900-1629
PG: 900162-9
Besöksadress: Hannebergsgatan 33, 171 68 Solna

Flera medlemmar