World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia och har till uppgift att värna om barns rätt till en barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen.

Childhood vill ge alla barn möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Därför jobbar Childhood för de barn som ofta glöms bort; gatubarn, barn i samhällets vård, barn utsatta för övergrepp och familjer i riskzonen. Just nu stödjer Childhood runt 100 projekt i 16 länder, bland annat Brasilien, Kambodja, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Polen, Tyskland, Ukraina och USA.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

40 670 000

Insamlat under 2018 (KR)

32 611 000

Insamlat under 2017 (KR)

36 628 000

Insamlat under 2016 (KR)

32 632 000

Insamlat under 2015 (KR)

28 874 000

Insamlat under 2014 (KR)

29 324 000

Insamlat under 2013 (KR)

29 754 000

Insamlat under 2012 (KR)

30 403 000

Insamlat under 2011 (KR)

25 500 428

BG: 909–0036
Postadress: Sveavägen 166, 113 46 Stockholm

Flera medlemmar