Organiseringen och omställningen till en mer hållbar värld

I ett avslutande reflekterande samtal hör vi om bankernas samhällsansvar, civilsamhällets roll och det växande intresset för ömsesidiga bolag.

Jens Henriksson, VD, Swedbank
Anders Larsson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet och Arbetsgivaralliansen
Ann-Katrin Persson, ordförande Ideell Arena, förbundsrektor Studieförbundet Sensus