Låter ni människor göra skillnad?

LEDARE Kommer du ihåg första gången? (Nej – inte den första gången…) Jag tänker på första gången du kände att du verkligen gjorde skillnad. I det här numret av Patos kan du bl a läsa om crowdfunding, egna insamlingar och egna initiativ.

Det handlar om människor som vill göra skillnad, människor som vill göra en insats för det de tror på, för det de brinner för. Och som hittar olika vägar att göra det. Olika vägar för att kanske för första gången få uppnå samma sak – känslan av att göra skillnad. I grunden handlar det om ett enda ord – engagemang.

Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare FRII
Maria Ros Jernberg

Men ordet engagemang har en annan innebörd idag jämfört med för tio år sedan. Vi ser mängder med privata initiativ som får fart och spridning i sociala medier, initiativ som lockar tusentals personer. Varför är det så och vad kan etablerade organisationer lära av detta? Kan din organisation erbjuda den sortens engagemang som efterfrågas idag? Låter ni människor känna att de gör skillnad? Frågorna är många, men det är svaren som är de viktiga. För om vi, individer och organisationer, vill göra verklig skillnad, måste vi kanske lära oss att tänka och göra nytt. Och dela varandras erfarenheter.

På tal om första gången så vill jag flagga för den 10 april. Då släpper FRII, i samarbete med PwC, för första gången en branschrapport som tar tempen på insamlingsklimatet i Sverige, både utifrån ett insamlings- och ett givarperspektiv. Över 100 organisationer har svarat på en mängd frågor och så har allmänheten fått tycka till. Det blir spännande läsning.
Det är även första gången för Patos, som är FRIIs nya digitala nyhetsbrev. Patos ersätter den tryckta tidningen Insamling nu och kommer att komma ut sex gånger om året. Vi har skickat Patos till dig för att du tidigare fått vår tryckta tidning. Nu ser vi fram emot en fortsatt relation i den digitala världen.

Patos betyder ”att väcka eller visa känslor”. Och det är precis det som både insamling och engagemang handlar om. Att väcka eller visa känslor.
Om Patos väcker några känslor hos dig – bra som dåliga – får du gärna höra av dig. Det här är första numret. Vi är oerhört glada över att kunna kommunicera på ett nytt sätt och lite oftare än tidigare, men är ödmjuka inför det faktum att det finns mycket kvar att utveckla. Men det är väl det som är charmen med första gången. Låt oss veta vad du tycker.

Maria Ros Jernberg

Generalsekreterare FRII

maria@frii.se