Spaningen: Crowdfunding och egna insamlingar

På FRII har frågorna om och kring crowdfunding och andra typer av insamlingsplattformar ökat de senaste åren. Det kommer frågor både från FRIIs medlemmar och från privatpersoner. Det är också en hel del entreprenörer som hör av sig, alla med en idé om att skapa en plattform eller samlingsplats för alla insamlingsorganisationer på webben.

Och utbudet av plattformar för både crowdfunding och egna insamlingar ökar hela tiden. Men vad betyder egentligen crowdfunding och vad är skillnaden mellan det och egna insamlingar? Här reder vi ut begreppen.

Crowdfunding – kännetecknas av tidsbegränsade projekt med fastställd budget och ändamål. Inte förrän projektet når budget, om det överhuvudtaget gör det, genomförs det. Projekten behöver inte alls vara kopplade till ideella organisationer. Exempel på kända Crowfundingprojekt är bland annat hamburgerrestaurangen Flippin’ burgers i Stockholm som finansierades via Funded by me.

Egna insamlingar – har inte samma struktur och är inte begränsade till en budget eller ett specifikt projekt. Många svenska insamlingsorganisationer erbjuder detta på sina egna sidor och insamlingarna sker i regel direkt till en organisation.

Det finns också externa insamlingsplattformar, som organisationer kan ansluta sig till. Där kan privatpersoner starta en insamling till någon av de anslutna organisationerna.  Ofta sker detta i samband med att man vill uppmärksamma något, till exempel springa ett lopp, ett födelsedagsfirande eller en anhörig som är sjuk.

Vad är det då som är så lockande med crowdfunding och egna insamlingar?
David Daboczy, grundare av Funded by me, tror att en av framgångsfaktorerna bakom fenomenet Crowdfunding är att människor idag vill mer än att bara köpa en produkt. Han menar att vi vill ha känslan av att vara med och skapa något, och att vi söker en story att dela och identifiera oss med.

Eller är det kanske som Matthew Sherrington argumenterar för i sitt blogginlägg på 101fundraising. Att målet är så tydligt och att även de små framstegen blir så uppenbara samt att känslan av att vinna, att nå sitt uppsatta insamlingsmål är så tillfredsställande.  Det är något vi kan lära oss av och applicera i all vår kommunikation och insamling.

Text Christoffer Wikner

Läs mer:

http://101fundraising.org/2014/02/crowd-funding-can-teach-fundraisers-winning/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=crowd-funding-can-teach-fundraisers-winning&utm_source=Subscribers+newsletters&utm_campaign=cea590db4e-EMAIL_NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_4fc64cdbb8-cea590db4e-64647181

http://www.redcross.org.uk/Donate-Now/Give-to-a-special-project