Under bältet i dubbel bemärkelse

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Ändå är uppmärksamheten kring sjukdomen begränsad. Men på kort tid har Prostatacancerförbundet fått allt fler att engagera sig, bland annat med humor och oväntade samarbeten.

Varje år drabbas cirka 9 000 personer i Sverige av prostatacancer. 80 000 lever med diagnosen och cirka 2 400 dör varje år. Antalet drabbade förväntas öka upp till 150 000 år 2030.
– För några år sedan var det inte mycket uppmärksamhet kring prostatacancer. Men under senare tid har allt fler börjat tala om sjukdomen och engagera sig för att försöka hitta bättre vårdformer och livskvalitet för alla med diagnosen, säger Torsten Tullberg, förbundsdirektör för Prostatacancerförbundet.

Väcker intresse med humor

Sedan förbundet startade 2006 har mycket hänt. Samarbeten med företag, organisationer och förbund har gett både pengar och ökat intresse. Förbundets aktiviteter har blivit allt fler, i september var de inte mindre än 140 stycken.
Sedan 2011 har insamlingen till förbundets forskningsfond dessutom ökat med 100 procent – till drygt en miljon kronor. Privatpersoner, företag och Datumlotteriet är de stora bidragsgivarna.
– Cancer är ett väldigt allvarligt ämne att tala om, men vi har vid flera tillfällen valt att använda humor för väcka intresse. Till exempel vid tennisturneringen Stockholm Open. Vid varje serve-ess gav försäkringsbolaget If stöd till kampanjen med det passande namnet ”New Balls Please”. Det blev sammanlagt drygt 100 000 kronor, berättar Torsten Tullberg.

Ett annat samarbete är med snacksföretaget OLW. I den gemensamma kampanjen ”Save the Nuts” gick 10 öre per såld nötpåse till prostatacancerforskningen, och en mustaschtävling på företagets webbplats bidrog till ytterligare uppmärksamhet. Det resulterade i 150 000 kronor till forskningen.
– Plötsligt syntes vårt budskap också på vardagsrumsbordet hemma hos folk. Något som inte är så lätt att uppnå, säger Torsten Tullberg.

Många berörs

En nyckel till att öka insamlingen och sprida information är organisationens nya webbplats. Antalet besök har stigit kraftigt liksom antalet följare på Facebook och i andra sociala medier.
– Vi strävar efter att förenkla för givarna, bland annat framöver med möjligheter att ge via autogiro och att kunna starta egna insamlingar. Men vi bygger verksamheten på lång sikt och tar ett steg i taget, säger Torsten Tullberg.

Trots att prostatacancer är en manlig angelägenhet är många givare kvinnor. Samarbeten sker också med kvinnoinriktade organisationer. Till exempel med 1,6 miljonerklubben som ger ut kalendern ”Svenska kalenderflickor och män” där hela överskottet går till forskning.
– Om fem år är min förhoppning att vi har dubblerat utdelningen från vår forskningsfond. Vi har redan kommit en bit på väg. 2011 var första året fonden delade ut medel, då 806 000 kronor. Förra året var det 2 254 000 kronor. Avsikten är att fortsätta öka utbetalningarna, säger Torsten Tullberg.

Text Peter Rehnfeldt