.

Praktisk information & priser

Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm
Priser:
  • Medlem i Giva Sverige eller partner till Ideell Arena  – 1.195 kr/per person
  • Ideell/Offentlig Sektor – 1.395 kr/per person
  • Företag – 1.595 kr/per person

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person inom samma organisation.

 

ANMÄL DIG HÄR