.

Program
Ideellt Forum 2021

 

 


09.00 – 09.30

Incheckning och mingel. Karin Olsson, Samordnare utveckling och styrning på RFSU, kommer att leda oss genom dagen och hälsar välkomna.

09.30 – 10.00
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, talar utifrån sin bok Kunskap som känns om kulturens och bildningens roll för utvecklandet av den ekonomiska sfären.

10.00 – 10.40
Reflektioner och fördjupande med Lars Strannegård, Gunnar Ardelius, Verksamhetschef för Ideell Kulturallians,  Anna Fyrberg Yngfalk, Forskare och Docent i företagsekonomi på Karlstad universitet, och Per Hasselberg, Verksamhetsledare för Konstfrämjandet.

10.40 – 10.55 PAUS

10.55 – 11.30
Tilde Björfors, Direktör för Cirkus Cirkör, berättar om det forskningsbaserade arbetet kring sambanden mellan cirkusaktiviteter och ledarskap.

11.30 – 11.45 PAUS

11.45 – 12.30
Samtal: Hur breddar vi begreppet bildning? Medverkande är Lars Strannegård och Linda Zachrisson, utredare för återstarten av kulturlivet efter Coronapandemin. Fler namn tillkommer.

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 Workshops med PwC och Swedbank

Välj mellan:

Från hjärta till excelblad?
I denna workshop undersöker vi trenden att mäta (och rapportera) en organisations påverkan på människor och miljö. Vi funderar också på varför det är viktigt och vilka risker och utmaningar det kan finnas.
Vi kommer att behandla frågor som: Varför är det viktigt? Varför ska vi göra det? Vad finns det för utmaningar? Kan mätning koppla till finansiering och resurser?
Under workshopen kommer du också att få möjlighet att arbeta praktiskt med att prova att hitta mått/indikatorer som kan vara relevanta i din typ av organisation.

Workshopen leds av Johan Rippe, partner PwC och ordförande i Swedish National Advisory Board for Impact investing och Johan Sverker, senior rådgivare på PwC, men det är du och de andra deltagarna som är huvudpersonerna

Workshop med Swedbank
Information om Swedbanks workshop kommer inom kort

14.30 – 15.00 Årets redovisning i den ideella sektorn
Årets vinnare koras av utmärkelsens jury. Här prisas en organisation som åstadkommit en framstående redovisning som, förutom att visa organisationens resultat och ställning på ett rättvisande sätt, också speglar dess ändamål och uppgift i världen.

15.00 – 15.30  Bubbel och avslutningsmingel

Programmet uppdateras löpande.

ANMÄL DIG HÄR