Program 8 december

09.00 – 09.30 Registrering och frukost

09.30 – 09.40 Moderatorerna Johan Sverker, verksamhetskonsult på PwC Sverige, och Frida Olsson, hållbarhetsstrateg på PwC Sverige, hälsar välkomna.

09.40 – 10.00 Inledningspass med fakta, perspektiv och utmaningar att ta med oss under dagens gemensamma diskussioner tillsammans med David Falk, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid Stockholm Center for Civil Society Studies.

10.00 – 10.45 Ägarstyrning: Vilka är de viktiga aspekterna i styrningen av bolag för att de ska verka för eller stödja ideella organisationers uppdrag? Hur formulerar vi ägardirektiv och hur tillsätter vi våra styrelser? Hur tänker och resonerar vi kring styrelsens behov och balans av erfarenheter både från den egna organisationen och från näringslivet?

Samtal med David Falk, Christer Ferngren, utvecklingschef på Friskis och Svettis och Emil Matsson, direktor på Räddningsmissionen.

10.45 – 11.15 Paus

11.15 – 12.00 Ägarstyrningens konsekvenser för Ledarskapet

Vad kännetecknar att vara VD i ett bolag som ägs av en ideell organisation? Är det något särskilt eller ”business as usual”? Hur förhåller en sig i sitt uppdrag som VD till ägarens uppdrag och ideologi?

Samtal med Annika Jerveland, VD på RFSU AB och Johannes Nilsson, VD på Rädda Barnen Välfärd AB.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30 Parallella seminarier med PwC och Swedbank

Att bolagisera eller inte – det är frågan

Ideella föreningar och stiftelser driver ibland delar av verksamheten bolagsform, i andra fall bedrivs olika typer av verksamhet, även näringsverksamhet inom stiftelsen eller föreningen.

Med en blandning av fakta, diskussion och frågor vill vi under det här passet utforska vilka för och nackdelar som finns och hur vi ska tänka. Vad är viktigt att ta med när vi fattar våra beslut?

Vi kommer att beröra saker som:

  • Skatt och moms – risker och möjligheter
  • Demokrati, styrning och effektivitet
  • Juridiska aspekter för bolaget, organisationen och relationen
  • Frågeställningar gällande varumärke och engagemang

På seminariet medverkar Maria Ros Hjelm, generalsekreterare/VD på Svenska Turistföreningen, Johannes Nilsson, VD på Rädda Barnen Välfärd AB, Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission och från PwC medverkar Charlie Winde, bolagsjurist, Kristina Lundqvist skattejurist inom ideell sektor och Johan Sverker, rådgivare inom ideell sektor med specialisering på styrnings- och ledningsfrågor.

EUtaxonomin och vägen till klimatneutralitet – en resa med möjligheter 

Med tiden har hållbarhet blivit en naturlig och viktig del när man diskuterar kapitalförvaltning. Olika kriterier för hållbarhet har sedan länge funnits med i de allra flesta placeringsreglementen. Med EU taxonomin introduceras ett ramverk för att kunna identifiera och jämföra hållbara investeringar. EU taxonomin ska hjälpa oss välja bättre placeringar för att bli klimatneutrala till 2050. Begrepp som mörkgrönt eller ljusgrönt och artikel 6, 7 eller 8 fonder dyker upp. Vad innebär EU taxonomin och alla begrepp som hör till den? Vilka utmaningar föreligger när det gäller att rapportera och följa upp på denna? Hur kan man välja placeringar utifrån de nya regelverken om hållbarhet?

Medverkande:
Cecilia Sjögren, hållbarhetsspecialist, Swedbank
Caroline Sundin, hållbarhetsanalytiker Swedbank Robur
Catrine Sponton, Chef kapitalförvaltning Stiftelser och Organisationer
Niclas Kroon, kapitalförvaltning Företag och Stiftelser
Peder Sahlqvist, kapitalförvaltning Företag och Stiftelser

14.30 – 14.40 Kort paus för återsamling

14.40 – 15.00 Årets redovisning i den Ideella sektorn

Årets vinnare koras av utmärkelsens jury. Här prisas en organisation som åstadkommit en framstående redovisning som, förutom att visa organisationens resultat och ställning på ett rättvisande sätt, också speglar dess ändamål och uppgift i världen.

15.00 – 15.30 Avslutningsmingel