IDEELLT FORUM

PROGRAM  2 DECEMBER 2022

 

09.00 – 09.30 Uppstart och frukostmingel

09.30 – 10.00 Hur ser civilsamhällets finansiering ut idag?
Inledningspass med fakta, perspektiv och utmaningar att ta med oss under dagens gemensamma diskussioner. Med bl.a. Erik Sjöstrand, Verksamhetschef för Ideell Arena och Charlotte Rydh, Generalsekreterare på Giva Sverige.

10.00 – 12.00 Runda Bordssamtal Del 1:
Pass 1: Hur får vi syn på när och hur vi styrs av vår finansiering?
Vilka krav och outtalade förväntningar kommer med olika typer av finansiering. Vad händer med vårt handlingsutrymme och vår organisations uppdrag och idé? Vi gör en gemensam kartläggning utifrån våra organisationers olika förutsättningar.

Pass 2: Grader av frihet med offentlig finansiering  
De senaste åren har vi upplevt flera diskussioner om det offentliga stödet till civilsamhället. Det har handlat om förtroendekriser, nya krav och nya former för finansiering. Vad händer med offentliga bidrag framöver och hur styrda är civilsamhället av den?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Parallella seminarier med PwC och Swedbank

13.40 – 15.45 Runda Bordssamtal Del 2:
Pass 3: Demokratiska aspekter och konsekvenser utifrån olika finansieringsmöjligheter
Vilka utmaningar för organisationernas egna demokratiska styrprocesser uppstår genom ett beroende av extern finansiering och en ökning av givande frikopplat från medlemskap? Hur värnar vi det demokratiska utrymmet i en komplex finansieringssituation?

Pass 4: Möjliga vägar framåt
Vilka strategier, gemensamma och enskilda, kan Civilsamhället använda sig av för att skapa en mixad finansiering som lirar med våra organisationers uppdrag och som ger oss ett tydligt handlingsutrymme i relation till våra bidragsgivare.

15.45 – 16.00, Årets redovisning i den Ideella Sektorn

Årets vinnare koras av utmärkelsens jury. Här prisas en organisation som åstadkommit en framstående redovisning som, förutom att visa organisationens resultat och ställning på ett rättvisande sätt, också speglar dess ändamål och uppgift i världen.

16.00 – 16.30 Avslutningsmingel